Wystawy

Wystawy

PIEŚŃ OSTATECZNA

Pieśń Ostateczna to wystawa Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego prezentująca wybór 20 kolaży powstałych w latach 2017–2019. Artyści, absolwenci pracowni Grzegorza Kowalskiego, oddani idei Formy Otwartej Oskara Hansena, debiutowali w latach 90. Od tamtego czasu wpisywali się w kanon sztuki polskiej i światowej. Od ukończenia studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pozostali w kontakcie.

Podczas wspólnej rezydencji w Japonii rozpoczęli cykl prac na papierze, z wykorzystaniem tuszu i stempli, a od 2017 roku tworzą razem kolaże odwołujące się do dzieł poetów. Inspirują się między innymi Czesławem i Oskarem Miłoszami, Paulem Celanem, Stanisławem Grochowiakiem, Rafałem Wojaczkiem.