Wystawy

Wystawy

DIZAJN MŁODYCH | SZTUKA DO RZECZY

Sztuka do rzeczy – design w Krakowie to projekt poświęcony przemysłom kreatywnym. Pierwsza edycja tego projektu odbyła się jesienią 2018 r., a jego uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, wystawach i pokazach filmowych.

Podczas trwania projektu w Galerii Dystans otwarta została m.in. wystawa pod nazwą „Design w Krakowie. Prezentacja dorobku studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”.

Kolejną otwartą i prezentowaną wystawą była „Wystawa Spółdzielnia Pracy Henryk” – jako głos młodego pokolenia artystów w dyskusji na temat losów i spuścizny artystycznej PRL-owskich zakładów produkcyjnych i manufaktur.

W ramach projektu nasza Agencja przygotowała debatę będącą konfrontacją poglądów ludzi nauki, kultury, polityki i biznesu na temat związku sztuki i rzemiosła.