Wydawnictwo książkowe

Wydawnictwo książkowe

STEFAN GIEROWSKI – AKWARELE

Katalog prezentujący 94 akwarele i 24 gwasze autorstwa Stefana Gierowskiego, które – równolegle z obrazami olejnymi – powstawały w ciągu ponad 60 lat. Wybór prac jest autorską propozycją samego Profesora Gierowskiego. Katalog towarzyszył wystawie „Przestrzeń dla Sztuki” zorganizowanej przez Agencję Artystyczną GAP, Nowohuckie Centrum Kultury oraz Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

Dla odbiorców kojarzących dokonania Profesora Gierowskiego przede wszystkim z wielkoformatowymi obrazami olejnymi, szczególnie interesujące będzie prześledzenie, jak założenia swojej sztuki realizował na papierze. Artysta wielokrotnie opowiadał o swym szczególnym stosunku do akwareli – techniki malarskiej, umożliwiającej bardziej osobistą, spontaniczną wypowiedź, a także dającej wrażenie szczególnej świetlistości barw, dzięki nakładaniu transparentnej farby na białe podłoże. Prace te mają autonomiczny charakter, nie są szkicami ani przygotowaniem do malarstwa olejnego. Stanowią drugi – swoisty i bardzo ważny – nurt w twórczości Gierowskiego.

 

Szerzej na ten temat pisze w dalszej części albumu Małgorzata Mach, historyczka i krytyk sztuki. Do specyfiki „papierowych” obrazów Stefana Gierowskiego nawiązuje również w osobistym eseju prof. Stanisław Tabisz, rektor krakowskiej ASP.

 

W albumie znalazła się również obszerna rozmowa, jaką z Profesorem odbył w 1981 roku Zbigniew Taranienko. Choć publikowana już wcześniej, warta jest przypomnienia, ponieważ wciąż stanowi jeden z najważniejszych materiałów do poznania intelektualnych wyborów artysty, klucz do jego idei twórczych, a także nieocenioną pomoc w zrozumienia istoty malarstwa abstrakcyjnego i malarstwa w ogóle. Odwołując się do własnego doświadczenia, opowiada o poszukiwaniu absolutu i dążeniu do prawdy w sztuce jako wartości fundamentalnej w procesie tworzenia.

Wydawca: Nowohuckie Centrum Kultury

Kurator: Joanna Gościej- Lewińska

Redakcja: Jerzy Lewiński

Współpraca wydawnicza:  Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP

ISBN: 978-83-945113-6-4

Katalog można nabyć na stronie:

https://sklep.oees.pl/produkt/stefan-gierowski-akwarele/