Wydawnictwo książkowe

Wydawnictwo książkowe

BALANS PRZESTRZENI

Wydawca: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Współpraca wydawnicza: Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP

ISBN: 978-83-949523-9-6