Wydawnictwo książkowe

Wydawnictwo książkowe

NAGRODZONE PROJEKTY DYPLOMOWE STUDENTÓW WAiSP I KAAFM

Wydawca: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Kurator: doc. dr inż. arch. Katarzyna Petri

Współpraca wydawnicza: Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP

ISBN: 978-83-953363-3-1