Wydawnictwo książkowe

Wydawnictwo książkowe

JERZY NOWAKOWSKI – PRACOWNIA RZEŹBY 1999-2014

Wydawca: Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP

Redakcja: Jerzy Nowakowski, Marek Dryniak, Tomasz Machowski, Bartłomiej Struzik

Współpraca wydawnicza: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ISBN: 978-83-938313-2-6