Wydawnictwo książkowe

Wydawnictwo książkowe

MARIOLA WAWRZUSIAK – W MOIM OGRODZIE

Wydawca:  Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Współpraca wydawnicza: Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP

ISBN: 978-83-953363-2-4