Wydawnictwo książkowe

Wydawnictwo książkowe

BAJKI SZCZAWSKIE

Wydawca: Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP

Redakcja: Elżbieta Cegła, Aleksandra Fandrejewska- Tomczyk, Anna Karwińska

Współpraca wydawnicza: Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Szczawy

ISBN: 978-83-940660-8-6