Galeria GAP

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Galeria GAP na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to innowacyjne przedsięwzięcie łączące naukę i sztukę w murach uczelni o profilu nieartystycznym. W 2014 roku główna siedziba Galerii GAP mieszcząca się w budynku UEK przy ul. Rakowickiej 16 przeszła gruntowną modernizację, po której w stałej ekspozycji zagościło ponad 80 dzieł wykonanych różną techniką. Z uwagi na stały wzrost liczby eksponatów niezbędne było wyjście poza mury budynku dawnej katedry GAP.

W 2019 roku dzięki wspólnym staraniom Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz naszej Agencji udało się wykreować profesjonalną przestrzeń wystawienniczą w holu Pawilonu Sportowego i tym samym na stałe wydzielić w tym miejscu obszar będący częścią Galerii GAP.

Przestrzeń ta została zaaranżowana z myślą o 9 obrazach Wiolety Rzążewskiej składających się na cykl „Sto lat”, który stanowi wystawę stałą Galerii GAP. Okazyjnie zastępują je prace prezentowane w ramach cyklicznego projektu „Przestrzeń dla Sztuki” oraz projektów realizowanych przez jednostki Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kuratorką Galerii GAP jest Joanna Gościej-Lewińska.